JANG UDIN 2


Jang Udin jelema eraan alias teu pede tapi ari kahayang mah sarua we jeung nu lianna utamana dina urusan libido. Kacaritakeun Jang Udin teh kawin jeung Nyi Icih, ngan hanjakal dina poean munggaran euweuh kawani ”serbuuuu…!!” ka pamijakanana. Nya manehna badami jeung Jang Uned sobatna nu geus pangalaman.

Peutingna jang Uned nyumput di kolong kamar Udin da imahna panggung maklum di kampung sisi leuweung. Jang Uned rek ngagerem siga maung ngarah Nyi Icih sieuneun jadi aya jalan pikeun Udin.

”Gggrrrmmmmm…..” Uned ngagerem nyingsieunan. Atuh puguh we Nyi Icih reuwas kabina-bina bari ngagabruk ka Udin tipepereket. Puguh we aya jalan komo meuntas keur Udin da eta nu diharepkeun. Geus kitu mah simpe we teu kadenge sakecet-kecat acan.

Heuleut dua jam kadenge deui sora ngagerem. “ Na si Uned masih keneh dikolong?” pikir Udin heraneun pedah sobatna can kaluar ti kolong. Teu lila kadenge deui sora ngagerem . Udin ngagorowok ;“ Meunggeus ulah gegeraman wae da geus rengse!!“ cenah bari kaluar ti kamar ningali ka kolong.

Barang Udin ningali ka kolong…gebeg manehna reuwas bari tuur nyorodcod. Manahoreng nu ngagerem teh lain Uned sobatna tapi maung leuweung. Ari Uned mah ngan nyesa tulang……

Iklan

One response to “JANG UDIN 2

  1. Maman Akhman Harun

    Hiji mangsa aya urang Jawa keur nyeri beuteung ngadon hodon di kakus umum, lila pisan hodonna teh padahal keur ditungguan ku nu ngantri hodon Ujang Tanu urang Garut.
    Pas urang Jawa kaluar bari nyusapan beuteungna… tidituna mah Jang Tanu teh someah ramah basi-basi ngomong ka eta urang Jawa teh: “Atos Mas?”
    Urang Jawa ngajawab bari jeung nyentak: “Atos-atos opo.. wong aku MENCRET..!”
    Jang Tanu:”???” manehna teu nyaho “atos” teh dina basa Jawa mah hartina teuas.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s