SALAH NASIB


Kocapkeun di hiji nagara manaboa aya kajadian nu teu dipiharep. Aya hiji jalma keur meuntas jalan katabrak ku motor nepi ka eta jalma tiwas saharita keneh. Puguh we pihak kulawargana nungtut ka nu naek motor. Manehna ngadu ka Raja menta kaadilan. 

” Gusti, abdi nyuhunkeun kaadilan. Teu tarima kulawarga abdi tiwas ditabrak motor ku ieu jalma. Jalma ieu kudu dihukum”

Harita keneh raja mariksa jalma nu naek motor nu geus ngabalukarkeun tiwasna jalma lian.

” Anjeun  salah geus nabrak. Mangka anjeun kudu dihukum gantung!” cek raja ka nu nabrak.

” Punten Gusti, abdi teu rumaos salah da teu ngahaja nabrak. Nu salah mah awewe geulis nu make rok pungsat ngajanteng sisi jalan. Manehna parantos ngaganggu konsentrasi abdi,” cek eta jalma  mere alesan. Sakedapan raja ngahuleng.                      

” Mun bener kitu kajadianan, anjeun  teu salah, nu salah mah awewe nu make rok pungsat”. Tuluy Raja nitah ka bawahanana pikeun neangan eta awewe. Teu lila eta awewe teh geus aya hareupeun Raja.                                                                                     

” Anjeun geus ngalakukeun kasalahan gede make rok mini nu ngabalukarkeun jalma tiwas katabrak motor. Anjeun kudu dihukum gantung!” Cek raja bari sewot.                                         

” Punten Gusti Raja, abdi teu nampi lepat. Abdi nganggo rok mini sanes kahoyong abdi. Tukang jait nu lepat motong na. Abdi kapaksa nganggo rok mini margi teu gaduh deui acuk.” Cek eta awewe geulis embung disalahkeun. Raja ngahuleng deui….                                                                                                     

” Mun kitu anjeun teu salah. Nu salah tukang jait.” Tuluy Raja nitah ka bawahanana pikeun neang tukang jait. Teu lila tukang jait nu pangawakanana jangkung gede teh geus aya haeupeun raja.                                                                                                          

” Anjeun salah geus nyieun rok ieu awewe pungsat teuing. Anjeun kudu dihukum gantung!”. Raja nitah ka logojo (algojo) pikeun ngahukum gantung. Tukang jait teu bisa kukumaha da rumasa salah. Manehna dibarengkos rek dihukuman.  Teu lila logojo datang deui ngahadep raja.                                      

” Kumaha hei… algojo! Geus dilaksanakeun hukuman teh?”                                                                                                          ” Punten Gusti Raja, tukang jait teu tiasa dihukum gantung awakna jangkung teuing jadi ngagapuy kana taneuh..”  Cek logojo bari nyembah-nyembah bakat ku sieun.                              

” Na ari maneh belegug teh kacida pisan…!!”, raja sewot naker ngadenge laporan kitu teh.                                                                  

” Teangan ku maneh tukang jait nu pendek!! Nu penting tukang jait kudu dihukum gantung..!!”                                         

Gura giru logojo teh neangan tukang jait nu awakna pendek. Sanggeus manggih kerewek ditewak rek dihukum gantung.       

” Naon kasalahan kuring?” cek tukang jait nanya ka logojo.       

” Kasalahan maneh…bongan boga awak pendek….”


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s